درباره دکتر کیانی

دکتر کیانی

 • جراح ،متخصص كليه و مجاري ادراري و عقيمي مردان
 • متولد :1332
 • فارغ التحصيل دانشگاه تهران 1373
 • پزشك عمومي دانشگاه تبريز 1363
 • معاونت بهداشتي درماني گرگان 1363-1365طرح لايه نيروي انساني
 • رزيدنتي بيمارستان سينا 1369-1373
 • خارج از مركز گرگان ،بندر تركمن ،كرد كوي و بندر گز1374-1376
 • مسؤل بخش سنگ شكن كليه كلينيك دكتر موسوي گرگان 1374-1376
 • مسؤل بخش سنگ شكن كليه بيمارستان پارس اهواز 1376-1379
 • مسؤل بخش سنگ شكن كليه بيمارستان آتيه1379-1381
 • مسؤل بخش سنگ شكن كليه كلينيك سعادت اباد 1381-1388