Natavani
ناتوانی جنسی و روش های تشخیص آن
آوریل 27, 2017
انحراف آلت
انحراف آلت معظل بزرگ بیماران
آوریل 27, 2017

عدم نعوظ و درمان آن!

عدم نعوظ

عدم نعوظ

مشکل علت عدم نعوظ در مردان چگونه است؟

 

همان طور كه مى بينيد الت مرد از چهار قسمت تشكيل شده است كه شامل دو سيلندر كه به ان كاورنوزا مى كويند كه با هم ارتباط دارند و با افزايش خون در ان و بسته شدن وريد باعث سفت و سخت و بلند شدن ان مي شود و اين خطوط در حقيقت شريان خون رسان است

همان طور كه مى بينيد الت از لايه هاى مختلفى است و روى دو لوله اصلى الت كه به ان كاورنوزا مى گويند و حالت اسفنجى دارد در حقيقت عامل بلند شدن و سفت شدن ان با ورود خون با ان و بسته شدن سياهرگ ها يك محيط بسته كه با فشار خون به داخل ان باعث سفت و سخت شدن مى شود و كليه اعصاب حسي شريانها و وريد ها روى ان قرار دارند
١- حال به هر دليلى مانند تنگ شدن عروق شريانى و كاهش فشار در ان مانند ديابت يا داروهاى كاهش دهنده فشار خون و يا تخليه خون از راه وريد ….. و كلى علل ديگر كهه باعث عدم سفت شدن الت  مى شود
٢- هر گاه مغز ماده لازم در اثر تحريك مانند نگاه لمس و بو باعث ترشحى ماده اى مى شود كه باعث افزايش خون اين دو لوله كه به ان كاورنوزا مى شود حال اگر به هر دليلل فرمان صادر نشود ماده ترشح نشود و يا تخليه انجام شود دچارر عدم نعوظ مى شود و در زير توضيح داده مىشود راه حل درمان  ان چگونه و چقدر اسان است
همان طور كه مى بينيد سه لوله در الت وجود دارد دو عدد كه به فارسى اجسام غارى مى گويند و عامل اصلى بلند شدن الت با افزايش فشار خون ناشى از باز كننده هاىى عروقى كه از بدن ترشح مى شود مى گردد و لوله سومم مسئول حمل ادرار و منى و ترشحات مجرا است
حال اكر به هر دليلى اين لوله ها بعلت قطع عصب و يا تنكى عروق مانند ديابت و يا فشار خون و يا روحى روانى باعث عدم سفت شدن الت مى شود كه در زير بطور شماتيكك نشان ميده راه حل عمل چيست

در عكس اخر در صورتيكه درمان افراد بالا به هر دليل حتى افزايش سن ،دارو،جراحى عروق، مصرف انواع داروها و استفاده از واكيم درمان پذير نباشد از وسيله بالا كه همان كار را انجام ميدهد استفاده مى شود
ابتدا دو اجسام غارى يا همان كاورنوزا باز و اندازه كيري خواهد شد چون اندازه الت در افراد مختلف و هم حتى راست با چپ فرق مى كند
پس از كار گذارى لوله ها و گذاشتن ان با دو لوله پمپ كوچك كه در بيضه است با صرف كمتر از سى ثانيه اب به داخل لوله پمپ و الت كاملا بلند و سفت مى شود و همهه توانايى هاى مرد چه در رابطه با سكس و بارورى و اوج لذت وو تخليه منى صورت مي گيرد سپس پمپى كه در زير الت است با فشار يك دكمه از روى پوست اب بصورت خلائ در ان خالى و وارد كيسه اى كه در شكم است تخليه و الت مي خوابد و هر بار كه تقاضا براى مرد باشد مجددا و به دفعات مى تواند استفاده نمايد
حال بررسى كنيم كه اين روش چه نمرات مثبت و چه نمرات منفى دارد بهترين امتياز ان احساس رضايت مرد است كه در تحقيقات مختلف جهانى و مراكز معتبر دنيا بين ١٠٠-٩٢٢ در صد رضايت در مرد ايجاد مى كند و در خانمها تا ٩٥ درصدد رضايت ايجاد مى كند . اين شيوه دائمى و براى يكبار انجام مى شود  در صورت هر گونه اشكال در دستگاه شركت رايگان در اختيار بيمار مى گذارد . البته همه شركتها اين چنين نيستند و نوع ارزن ان هميشه درد سر دار بوده است . براحتى قابل انجام و حتى نياز به بيهوشى عمومى نيست و با يك بيحسى از كمر قابل انجام است . و بعد از يك تا دو روز از بيمارستان مرخص مى گردد .يكى از مهمترين موارد مثبت در جانبازان و افراد قطع نخاع است كه براحتى باعث هم سكس و هم بارورى طبيعى در انهاست  .

عوارض و نمرات منفى اين روش ، عفونت كه اگر از نوع كد دار كه معمولا روى ان انتى بيوتيك دارد بشدت كاهش مى يابد ، هزينه گران ان كه در ايران متاسفانه هنوز بيمه حاضر به قبول ان نيست ، احتمالا خارج شدن و بيرون امدن كه بعلت عدم درست گذارى و اندازه گيرى دقيق نباشد اتفاق مى افتد .مشكلات فرهنى و بعلت عدم جا افتادن ان در ايران از نمرات منفى است

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *