%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a2%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c

سوالات کاربراندسته بندی : بیماری های آلت تناسلی%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a2%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c
محمد پرسیده شده 8 ماه قبل

سلامآقای دکتر خسته نباشیدمن یه مشکل بسیار بسیار بزرگ دارم که ناراحتم کرده و افسردگی گرفتم مشکل من مربوط به آلت تناسلی هست که تو بچگی مورد عمل جراحی قرار گرفته ام و نمیدونم بخاطر کوتاهی دکتر بوده یا نهالان مشکل بزرگی دادم که نمیتونم ازدواج کنم مشکلم علاوه بر کوچک بودن و انحنای رو به پایین بودن آلتممشکل اصلیم اینه که نمیدونم تو بچگی چه مشکل مادرزادی داشتم که دکتر اون سوراخ طبیعی آلت تناسلیمو که نوک آلت قرار داره و همه دارن اونو مسدود کرده و کمی پایینتر یه سوراخ دیگه باز کردهکه الان زندگیم نابود شده و افسرده هستم و نمیتونم ازدواج کنم من اون زمان هایی که مورد عمل جراحی قرار میگرفتم ۶ یا ۷ سالم بوداما الان ۲۷سال دارم چیز زیادی از اون موقع یادم نمیاداما همیشه این که چرا خدا سرنوشتمو اینطوری کرده یه سوال بزدگ بود تو ذهنمتا که تو اینترنت شماره شمارو دیدمگفتم ازتون بپرسم ببینم راه درمان هست یا نه؟هرچند که خودم ناامید هستم بخاطر خجالتم نمیتونم حضوری بیامممنون میشم اگه اینجا بهم مشاوره بدیداگه راه درمانی باشه که بعید میدونم باشهمیاممن شهرستانم